info@honias.nl |  0599-211986
0599-211986 info@honias.nl Menu

Machinebreukverzekering

Uw machines zorgen voor een snel en efficiënt productieproces. Maar machines kunnen uitvallen, bijvoorbeeld door een hapering in de elektronica, een constructiefout of onoordeelkundige bediening. Om de financiële gevolgen van schade te beperken kunt een machinebreukverzekering afsluiten.

Waarvoor bent u verzekerd?

De machinebreukverzekering dekt de materiële beschadiging van machines en installaties door bijvoorbeeld:

  • Vallen en stoten
  • Vreemde voorwerpen in de machine
  • Bedieningsfouten
  • Nalatigheid of opzet van personeel
  • Overspanning en/of inductie
  • Eigen gebrek

Risico’s zoals brand en diefstal kunt u verzekeren met bijvoorbeeld een inventaris- en goederenverzekering of een gebouwenverzekering.
U kunt uw hele productiestraat verzekeren of alleen de machines of installaties die essentieel zijn voor uw bedrijfsvoering. Vaak komt de verzekeraar eenmaal per jaar langs om de verzekerde machines te inspecteren.

Aansluiten op andere verzekeringen

Uw machinebreukverzekering moet goed aansluiten op uw andere polissen zoals inventarisverzekering, gebouwenverzekering en elektronicaverzekering. Ik bekijk wat op welke polis gedekt is en geef u een maatwerkadvies.

Als de productie stil ligt

Als door beschadiging van uw machines uw bedrijf stil komt te liggen of als de productieopbrengst lager uitvalt, lijdt u extra schade. Met een bedrijfsschadeverzekering beperkt u de financiële gevolgen.

De premie

De premie van een machinebreukverzekering is onder meer afhankelijk van:

  • Gekozen dekking
  • Soort machines
  • Kwaliteit van de machines
  • Reparatiemogelijkheden